Döredijilik dünýäsi
 • Medeniýet ulgamynda türkmen-horwat gatnaşyklarynyň ösüşi

 • Şu gün paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri tamamlandy. Uly gyzyklanma döreden bu çäre dostluk baýramçylygyna öwrüldi hem-de iki halkyň medeniýetiniň we sungatynyň ösmegi hem-de özara baýlaşmagy üçin täze mümkinçilikleri ...

  01.11.2018
 • Türkmenistanda Horwatiýanyň Medeniýet günleri geçirilýär

 • Paýtagtymyzda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň hem-de olaryň çäklerinde geçirilýän dostlukly döwletiň maddy däl medeni mirasyna bagyşlanan fotoserginiň açylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresini iki ýurduň degişli ministrlikleri guradylar.

  Ýokary derejedäki ...

  30.10.2018
 • Fransuz we türkmen sazandalary aşgabatlylara söýgüsini saz bilen beýan etdiler

 • Maksim Zekini bilen Dawid Bismut geçen ýyl konsert tamamlanandan soň aşgabatlylara ýene bir ýyldan gelmäge wada beripdiler, olar sözünde-de tapyldylar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda fransuz we türkmen aýdymçy - sazandalarynyň ...

  30.10.2018
 • Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder

 • Türkmenistanyň halk nakgaşy, heýkeltaraş Saragt Babaýew täze esere – beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligini döretmäge girişdi. Beýikligi 60 metr bolan äpet heýkel paýtagtyň günorta böleginde, Saglyk ýolunyň ...

  28.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  >