MAKALA

6G tory kämilleşdiriler

«Samsung Electronics» kompaniýasynyň wekilleri telekommunikasiýa torunyň 6-njy neslini kämilleşdirmäge girişendiklerini mälim etdiler. Koreý kompaniýasy 5G telefonlarynyň satuwyny ýola goýan ilkinji şereket bolmagy bilen tapawutlanýar. Entek 5G ýaýramadyk hem bolsa, koreý şereketi mundan soňky nesliň aladasyny edip başlady. Koreý kompaniýasy Ösen aragatnaşyk barlaglary merkezi atly edarany döredendiklerini we munuň 6-njy nesli kämilleşdirjekdigini mälim etdi. Täze ulgamda mobil maglumat iberilişi has çaltlaşdyrylar. “Samsung”-yň wekili häzirki wagtda telekommunikasiýa tehnologiýasynyň ülňülerinde iş alyp barýan toparyň 6G-ni kämilleşdirjekdigini mälim etdi.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.

  • 66
  • 17.06.2019