MAKALA

Göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgeni altyn medala mynasyp boldy

«Sowet sporty» neşiriniň habar bermegine görä, göreş boýunça Tatarystan Respublikasynda (Russiýa Federasiýasy) geçirilen dünýä çempionatynda türkmenistanly türgen altyn medaly almagy başardy.

Ýaryşlara gatnaşmaga dünýäniň 42 döwletinden 230 sany türgen kabul edildi, türkmen türgeni Begenç Kakalyýew 65 kg agram derejesinde bolan tutluşykda altyn medaly gazandy. Bu ugur boýunça geçirilen dünýä çempionatynda erkekleriň we 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda jemi 10 sany baýrak gazanyldy.

Medallaryň jemi hasaby boýunça Russiýanyň ýygyndy topary ýeňiş gazandy.

Ýaryşyň ahyrky tutluşyklary festiwalyň 35 müň tomaşaçy myhmanlardan ybarat bolan tatar medeniýetiniň – Sabantuýa Minger, Tatarystan Respublikasynyň atdaş obasy Sabinski etrabynda bolup geçdi.

Göreş X asyrda döräp, türk halklarynda meşhurlyga eýe bolupdyr.

 

Internet maglumatlary esasynda terjime edilip taýýarlanyldy.

  • 57
  • 29.06.2019