MAKALA

Häzirki zaman metro otlusy «Wagon 2020»

«Exforum»-daky Smart Transport sergisiniň dowamynda Sankt-Peterburg ýerasty demir ýoluna mahsus işlenilip düzülen we döredilen «Wagon 2020» atly täze metro otlusy görkezildi. Munuň entek ýöne bir nusgadygyna garamazdan, şeýle metro otlusyny Sankt-Peterburg ýerasty demir ýolunda görmek boýunça islegler ýokary.

 

  • 68
  • 24.07.2019