MAKALA

Geljegiň duralgasy

Ertirki günüň ýokary tehnologiýaly duralgasy «EyeStop» Massaçuset tehnika institutynyň SENSEable City Lab laborotoriýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Duralganyň esasy aýratynlygy onuň isledigiňçe her dürli gadžetler (köptaraplaýyn enjam) we dewaýslar hem-de elektron syýaly tehnologiýaly sensor ekranlary bilen üpjün edilmegidir. Onuň köpsanly displeýleriniň birinde gündelik ulaglaryň gatnaw ýollarynyň ýagdaýy görkezilýär. Galan beýleki ekranlary bolsa internet-serfingi bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

  • 65
  • 15.08.2019