MAKALA

Ýazga alýan “EKEN”

We­lo­si­ped­li ge­ze­lenç edi­len­de ýa-da sport bi­len meş­gul­la­ny­lan­da ulan­ma­ga ni­ýet­le­nen ki­çi göw­rüm­li ka­me­ra­la­ra is­leg ýo­kar­lan­ýar. «EKEN H9R Plus» at­ly ka­me­ra Wi­Fi ar­ka­ly uzak­dan do­lan­dy­ryp bol­ýan­dy­gy hem-de 4K du­ru­ly­gyn­da wi­deo­ýaz­ga al­mak aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len ün­si özü­ne çek­ýär. Su­wuň aşa­gyn­da hem ula­nyp bol­ýan en­jam çy­dam­ly­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Ka­me­ra bi­len bi­le sa­tyl­ýan daş­ly­gy­ny geý­di­rip, 30 metr çuň­lu­ga çen­li suw­da iş­le­dip bol­ýar. Şeý­le hem ony do­lan­dyr­mak üçin ýö­ri­te te­le­fon app­li­ka­si­ýa­sy bar. Ka­me­ra 32 GB-a çenli «micro SD» kart da­kyp bol­ýar.

  • 163
  • 22.09.2018