MAKALA

ABŞ-daky tiz we netijeli gipersesli raketalar

Gipersesli raketalar ilkinji urgynyň esasy ýaragy hasaplanýar.  Olar sesiň tizliginden bäş esse ýokary derejede uçýarlar. Şonuň üçin hem olar ballistik raketalary tutýanlar üçin asla mümkin däl hasaplanýar. Açyk habarlara salgylananyňda ABŞ-a garanda, Russiýa we Hytaý bu babatda biraz ösen diýip düşündirýärler.

Ýöne muňa garamazdan, DARPA 5 maha (mah-ölçeg) barabar güýçlere, aýratyn hem howa bilen sürtülende ýokary derejeli gyzgynlyga garşy durup biljek täze materiala özgertmegiň üstünde işleýär. Eger, Amerikanyň bu işi başa barsa, ABŞ üçin ullakan ýeňiş bolup, özüniň bäsdeşlerinden ozdurmaga mümkinçilik berer.

 

  • 57
  • 26.08.2019