MAKALA

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oýunlarynyň öňüsyrasy Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde Türkmenistanyň ýetginjekler (U-16) ýygyndysy Türkiýede 10 günlük okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer.

Batyr Şyhyýewiň (U-16) tälim bermegindäki okuw-türgenleşigi 6-16-njy sentýabr aralygynda Stambul şäherinde dowam eder.

Ýaşlar ýygyndymyz Stambuldaky okuw-türgenleşiginiň dowamynda birnäçe ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer.

Ýygyndy toparymyz okuw-türgenleşiginiň yzysüresi 16-22-nji sentýabr aralygynda Daşkentde geçiriljek Aziýanyň çempionatynyň saýlama tapgyryny geçirmek üçin Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine ugur alar.

Ýeri gelende bellesek, Aziýa çempionaty-2020-niň saýlama tapgyrynyň “B” toparçasynda çykyş edýän ýetginjekler ýygyndymyzyň garşydaşlary Özbegistanyň, Hindistanyň hem-de Bahreýniň ýygyndylary bolar.

 

  • 41
  • 05.09.2019