MAKALA

Aziýanyň çempionatynda Merdan Ataýew kümüş medala mynasyp boldy

Golaýda sportuň suwda ýüzmek boýunça 10-njy Aziýanyň çempionatynda Türkmenistan döwletimizden 24 ýaşly Merdan Ataýew kümüş medala eýe boldy. Ýaryşlar Aziýanyň ýüzmek boýunça Federasiýasynyň hemaýat bermeginde Hindistanyň Bengalor şäherinde geçirildi. Ýaryşa 35 döwletden 2,5 müň atleltikaçylar gatnaşdylar we olar dürli ýaşdaky toparlarda sportuň suwdaky dört görnüşi (suwda ýüzmek, suwa bökmek, suwdaky pökgi oýny, sinhron ýüzmek) boýunça bäsleşdiler.

  • 70
  • 01.10.2019