MAKALA

Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

«Lkompaniýasynyň täze robotlaşdyrylan geň enjamlary ösen kompaniýalaryň hatarynda dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Kompaniýanyň hünärmenleri ýakynda örän haýran galdyryjy düýrlenýän telewizorlary oýlap tapdylar.

Telewizoryň ýagtylandyrylyşy organiki polimerden bolup, ol ekranyň işini ýeňilleşdirýär. «LG»-den başga-da «Samsung», «Sony» we «Mitsubishi» ýaly dünýäniň iň iri tehnologiýa öndüriji kompaniýalary hem şeýle telewizorlary öndürmegiň üstünde işleýärler.

Taýýarlan: Altyngözel Amanmämmedowa,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

 

  • 60
  • 11.11.2019