Sport
 • Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi

 • Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy.

  Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ...

  17.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň Akhan diýen aty dünýä rekordyny goýdy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň 15-nji sentýabrda tamamlanmagy mynasybetli Hazar deňziniň kenarynda geçen owadan dabaralaryň barşynda awtomobil ýaryşynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyndan başga-da ...

  17.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti halkara ralliniň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ajaýyp taslamasy - “Amul - Hazar 2018” halkara awtorallisi üstünlikli tamamlandy. Şu gün agşam «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awtomobil sportunyň ýyl ýazgysyna giren hem-de Türkmenistanyň geljekde ...

  17.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada sport toplumyna bardy

 • Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpugurly sport toplumyna bardy.

  Mälim bolşy ýaly, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary görkezijiler sportuny ösdürmek Türkmenistanda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy. Sagdyn durmuş ...

  17.09.2018
 • Sport serhetçileriň hemrasy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet başyna geçmegi bilen, berkarar Watanymyz sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurduna öwrüldi. Häzirki wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak köpçülikleýin häsiýete eýe boldy. Hormatly Prezidentimiziň gurduryp berýän ähli kämil sport desgalarynda türgenleriň türgenleşmekleri üçin zerur bolan ähli mümkinçilikler bar ...

  06.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  16
  17
  18
  19
  >