Sport
 • Polşada geçirilen dünýä çempionatynda türkmenistanly taekwondoçy bürünç medala mynasyp boldy

 • Bolgariýanyň Plowdiw şäherinde taekwondo boýunça geçirilen XXI dünýä çempionatynda türkmen türgeni Annamyrat Goşanyýazow üçinji orna mynasyp boldy.

  Annamyrat Goşanyýazow gerek bolan emelleriň ählisini dürs ýerine ýetirip, Ýaponiýaly garşydaşy bilen bilelikde ...

  04.09.2019
 • Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy oýunlarynda türkmen türgenleri ýene ýedi medala eýe boldular

 • Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dowam edýän Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ýene-de dürli derejeli medallaryň 7-sini gazandy.

  Şeýlelikde, gazak göreşi boýunça geçirilen ýaryşlarda Türkmen döwlet bedenterbiýe ...

  04.09.2019
 • Dünýä çempionaty – 2022: Şri-Lanka bilen Türkmenistanyň ýygyndylarynyň arasyndaky duşuşygy Saud Arabystanyly eminler topary eminlik eder

 • Dünýä çempionaty – 2022-niň saýlama tapgyrynda duşuşýan Şri-Lanka bilen Türkmenistanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýny Saud Arabystanyly eminler topary eminlik ederler.

  Duşuşygyň baş emini FIFA-nyň emini Mohamed Al Hoiş bolar. Oňa ...

  03.09.2019
 • Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň halkara derejesinde nobatdaky üstünlikleri

 • Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde 27-nji awgust - 7-nji sentýabr aralygynda başa-baş söweş sungatlary boýunça Bütindünýä oýunlary geçirilýär, bu ýaryşlara dünýäniň 100 ýurdundan, 2 müňden gowrak türgen gatnaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň ýygyndy ...

  03.09.2019
 • Çempionlar ligasynyň iň gowulary we toparlaýyn bijeler

 • UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň to­par­ça­la­ry­nyň bi­je çe­ki­liş da­ba­ra­sy­nyň do­wa­myn­da ýa­ryş­da ge­çen möw­sü­mde ta­pa­wut­la­nan oýun­çy­la­r hem mä­lim edil­di. Çem­pi­on “Li­wer­pu­lyň” go­rag­çy­sy Wir­gil Wan Deýk su­per ýyl­dyz­lar Lio­nel Mes­si (“Bar­se­lo­na”) we Kris­tia­no Ro­nal­do­dan ...

  01.09.2019
 • Türkmenistanyň milli ýygyndysy saýlama tapgyrynyň öňüsyrasy okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirmek üçin Dubaý şäherine geldi

 • Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2022-niň saýlama tapgyrynyň çäginde Şri-Lankanyň garşysyna geçirjek duşuşygynyň öňüsyrasy okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirmek maksady bilen BAE-niň Dubaý şäherine geldi. Milli ýygyndymyz Dubaý şäheriniň “Gulf Court Hotels” ...

  30.08.2019
 • Gysga setirlerde

 • 25-nji awgustda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda dzýudo boýunça 33-nji Dünýä çempionatyna badalga berildi. 1-nji sentýabra çenli dowam etjek çempionata 149 ýurtdan jemi 860 dzýudoçy (519-sy erkek, 341-si zenan) gatnaşar. Türgenler çempionatyň ...

  28.08.2019
 • «Serie A-nyň» täze möwsümi

 • Ýewropanyň TOP 5 ligasynda şu wagta çenli diňe «Serie A-da» täze möwsüm başlanmandy. Ine-de, gorag futboly bilen adygan italýanlaryň iň uly witrinasy bolan «Serie A-nyň» 88-nji, umumylykda-da Italiýanyň ýokary ligasynyň ...

  26.08.2019
 • Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy Aziýa çempionatynyň merkezi zolagyna ýeňiş bilen başlady

 • Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu günler Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Nepalyň Katmandu şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynyň Merkezi zolagynyň ýaryşyna gatnaşýar. Geçen ýyl hem bu zolagyň çempiony bolan türkmen ...

  21.08.2019
 • «Altyn Asyryň» AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň birinji duşuşygyna günorta koreýaly eminler topary eminlik ederler

 • FIFA-nyň emini Kim Daýangyň ýolbaşçylygyndaky günorta koreýaly eminler topary ýurdumyzyň çempiony «Altyn Asyryň» AFK-nyň Kubogy 2019-yň sebitleýin ýarym finalyndaky birinji duşuşygynda eminlik ederler.

  Futbolçylarymyzyň myhmançylykda Wýetnamyň «Hanoý» topary bilen geçirjek ...

  20.08.2019
 • Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

 • 17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy.

  Ýygyndy toparymyzyň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakirjan Durdyýew garşydaşlaryna hiç hili ...

  19.08.2019
 • «Türkmenistan» topary baş baýragyň eýesi

 • Şu aýyň 7 — 11-i aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde Hazarýaka döwletlerinden on iki ýaşly çagalaryň gatnaşmaklarynda futbol boýunça «Kaspi kubogyny» almak ugrunda ýaryş geçirildi.

  Giň meýdançada geçirilen ýaryşa Azerbaýjan ...

  18.08.2019
 • «Liwerpul» UEFA-nyň Superkubogyny gazanmagy başardy

 • UEFA-nyň resmi saýdynyň habar bermegine görä, UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky bäsdeşlikde oýnuň jemleýji tapgyrynda, ýagny 11 metr aralykdan penalty urgusynda   «Liwerpul» «Çelsini» ýeňmegi başardy.

  Duşuşyk Stambuldaky täze «Bodafon Arena» diýen ýerde ...

  16.08.2019
 • Türkmenistanyň Kubogynyň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi

 • Paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda ýurdumyzyň Kubok bäsleşiginiň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi.

  Bu duşuşykda paýtagtymyzyň «Altyn Asyr» topary Balkanabadyň «Nebitçisini» kabul etdi. Aglaba ýagdaýda ýer eýeleriniň hüjümlerinde geçen duşuşyk 1:0 hasabynda ...

  15.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  21
  22
  >