MAKALA

Hemmesi bir ýerde

«Microsoft» öz ulanyjylary üçin has köp ýeňillikleri döretmek maksady bilen, täze mümkinçilikleri hödürleýär. Ýakynda hemmeleri gyzyklandyrýan, «Microsoft» tarapyndan döredilen «Word», «Excel», we «PowerPoint» programmalaryň ählisini bir ýere jemlän täze «Office» programmanyň tanyşdyrylyşy boldy. «Word», «Excel», we «PowerPoint» programmalaryny şu güne çenli aýry-aýry görnüşde peýdanyp gelinýärdi. «Microsoft» geljek üçin iň bir akylly ädimlerini ädip, bu programmalaryň ählisini «Office» atly täze programmada jemledi. Bu programmany tiz wagtda Android we iOS üçin ulanylyşa goýbermegi meýilleşdirýärler.

Taýýarlan: Göwher Täçmämmedowa,

 talyp.

  • 123
  • 15.11.2019