MAKALA

GoTenna

Syýahat edeniňizde, adatça siwilizasiýadan daşlaşmak isleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, beýleki adamlar bilen gyssagly aragatnaşyk saklamagy talap edýän adatdan daşary ýagdaýlar bar. GoTenna, hatda hemra aragatnaşygy, ykjam aragatnaşygy ýa-da Wi-Fi nokatlary düýbünden ýok ýerlerden ses ýa-da tekst habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýän häzirki zaman, güýçli Bluetooth enjamy.

  • 222
  • 03.08.2020