Sport
 • Türkmenistanly Ýagşymyradow amerikaly Anderson bilen duşuşar

 • «Bellator 257» ady bilen geçiriljek MMA tutluşygynda türkmenistanly Döwletjan Ýagşymyradow hem duşuşyk geçirer. Ildeşimiz amerikaly Kori Anderson bilen tutluşar. Ýarym agyr agram derejesi boýunça Dünýä Gran Pri ýaryşynyň çärýek finalynyň ...

  16.04.2021
 • Çempion ýaryşdan çykdy

 • UEFA Çempionlar ligasynda ilkinji iki ýarym finalçy belli boldy. Düýnki geçirilen duşuşyklarda (PSG-«Bawariýa», «Çelsi»-«Porto») myhmançylykda oýnan klublar 1-0 hasabynda ýeňiş gazansalar hem, olara ýaryşy dowam etdirmek başartmady.

  Soňky çempion ...

  15.04.2021
 • Çempionlar ligasy: «Real» we «Mançester Siti» utdy

 • Ýewropanyň iň naýbaşy kuboklarynyň biri hasaplanýan UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/4 final duşuşyklarynyň ilkinji oýunlary geçirildi. Ispaniýanyň «Real Madrid» topary öz meýdançasynda Angliýanyň «Liwerpul» toparyny, Angliýanyň «Mançester Siti» topary öz ...

  08.04.2021
 • Sport çäreleri ýokary derejede ýaýbaňlandyrylýar

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Ynha, şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk hem-de gözel paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda ýurdumyzda ...

  06.04.2021
 • Bu gezek Powetkin ýeňildi

 • Gibraltar döwletinde geçirilen boks agşamynda agyr agramyň WBC çempionlyk guşagy ugrunda britaniýaly Dillian Waýt bilen russiýaly Aleksandr Powetkin duşuşdy. Bu olaryň arasyndaky ikinji tutluşyk bolup, geçen ýylyň awgust aýyndaky duşuşykda ...

  31.03.2021
 • Tokio 2020 daşary ýurtdan tomaşaçy kabul etmez

 • Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli yza süýşürilen Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna daşary ýurtly tomaşaçylaryň kabul edilmejekdigi mälim edildi. «Tokio 2020-niň» ýolbaşçysy Toşiro Muto daşary ýurtly tomaşaçylara Olimpiýa oýunlary ...

  24.03.2021
 • Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar

 • 25-nji martda Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar. Ol Fukusima prefekturasyndaky futbol meýdançasyndan badalga alar.

  Tokionyň Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine görä, alawyň ýörişiniň tertibinde we ...

  21.03.2021
 • «Liwerpulyň» 128 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek

 • Angliýanyň çempionatynda 27-nji tapgyryň esasy duşuşygynda «Liwerpul» öz meýdançasynda «Çelsi» bilen duşuşdy. Myhmanlaryň artykmaçlygynda geçen oýunda «Çelsi» Jeýson Mountyň 42-nji minutdaky goly bilen hasabynda ýeňiş gazandy. Şeýlelikde, «Liwerpul» öz meýdançasynda ...

  07.03.2021
 • «Barselona» soňky demde finala çykdy

 • Ispaniýanyň Şa Kubogynda ilkinji finalçy «Barselona» boldy. Birinji duşuşykda 2-0 utulan «Barselona» öz meýdançasynda «Sewilýany» kynlyk bilenem bolsa, 3-0 hasabynda ýeňmegi başardy. 12-nji minutda Dembeleniň goly bilen öňe saýlanan «Barselonanyň» ...

  05.03.2021
 • Dewisiň kubogy: 121 ýyllyk ýol

 • Bu ýol ýaryşy ABŞ-dan Türkmenistana çenli alyp gelýär

  Gör, neneň oňat! Ýene sportly, has takygy, sportuň ruhuna eýlenen baýramçylykly günler gelýär. Şu ýyl mukaddes bagtynyň — beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny ...

  04.03.2021
 • Ýewropa ligasynyň 1/8 final tapgyrynyň bijeleri çekildi

 • 26-njy fewralda UEFA-nyň Nýondaky edara binasynda Ýewropa ligasynyň 1/8 final tapgyrynyň bijeleri çekildi. «Mançester Ýunaýted» — «Milan» duşuşygy tapgyryň merkezi oýunlarynyň biri bolar.

  Bije çekişligiň netijeleri UEFA-nyň resmi saýtynda ...

  03.03.2021
 • Ýeke nemes kluby hem galmady, «Lesteriň» garaşylmadyk ýeňlişi

 • UEFA Ýewropa ligasynda 1/16 finalyň jogap oýunlary oýnalyp, 1/8 finala çykan klublar belli boldy. «Benfika», «Lester Siti», «Napoli», «Baýer», «Real Sosiedad» ýaly klublar ýaryşy dowam etdirip bilmedi. Häzirki ...

  28.02.2021
 • «Bawariýa» çärýek finala ilkinji ädimini ätdi, Lewandowksi Rauldan öňe

 • UEFA Çempionlar ligasynda 1/8 finalynda oýnalan iki duşuşykda myhmançylykdaky toparlar ýeňiş gazandy. Kubogyň häzirki eýesi «Bawariýa» myhmançylykda Italiýanyň «Lasio» toparyndan 4-1 üstün çykyp, çempionlygyny goramak ugrunda nobatdaky ädimini ätdi ...

  28.02.2021
 • Milli öwüşginli nyşanlar

 • 2021-nji ýyl Türkmenistan üçin ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar. Çünki bu ýylda türkmen sportunyň hak howandary hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň merjen paýtagty Aşgabat şäherinde Tennis boýunça Dewisiň kubogyny almak ...

  25.02.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  39
  40
  >