Sport
 • Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sport ýaryşlary

 • Ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýakynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby türgenleriniň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş ýokary ruhubelentlikde geçirildi. Ýaryşyň ilkinji günlerinden harby türgenler ukyp-başarnyklaryny ...

  27.01.2021
 • Basketbol ýaryşy jemlendi

 • Öň hahar berşimiz ýaly, ýurdumyzda uly ruhubelentlikde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby türgenleriniň arasynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlar ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda dowam ...

  25.01.2021
 • Italiýanyň Super Kubogyny “Ýuwentus” eýeledi, Ronaldo taryhyň iň köp gol geçiren futbolçysy

 • Italiýanyň Super Kubogy duşuşygynda çempion “Ýuwentus” bilen Kubogyň eýesi “Napoli” klublary duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýnuň 1-nji ýarymynda tapawutlanmak iki topara-da başartmady. Ýöne 2-nji ýarymda has erjel oýun görkezen turinliler 2-0 ...

  22.01.2021
 • Ýaryşda ýeňijiler kesgitlenildi

 • Golaýda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby türgenleriniň arasynda sportuň ýeňil atletika boýunça geçirilen ýaryşyň jemi jemlendi. Sportuň bu görnüşi boýunça ýaryş Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ...

  20.01.2021
 • Futbol dünýäsiniň transfer täzelikleri

 • «Aýaksyň» täze transferi

  Niderlandlaryň «Aýaks» futbol kluby düzümine fransiýaly hüjümçi goşdy. Amsterdamlylar «West Ham Ýunaýtediň» hüjümçisi Sebastian Aller bilen 2025-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşdy. «Aýaks» topary bu transfer üçin ...

  18.01.2021
 • Kubok duşuşyklary: «Bawariýa» ýaryşdan çykdy, Poçettinonyň ilkinji kubogy

 • Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlarynda kubok ýaryşlary geçirildi. Germaniýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşda garaşylmadyk netije bilen tamamlandy.

  Ýewropanyň güýçli toparlaryndan hasaplanýan «Bawariýa» topary Germaniýanyň Kubogynyň 1/16 final duşuşygynda ikinji ligada ...

  15.01.2021
 • Bolşunowyň 2-nji, Digginsiň 1-nji çempionlygy

 •  

  Täze ýylyň ilkinji güni başlan «Tur de Ski» (Tour de Ski) lyžaly ýaryşy tamamlandy. Italiýadyr Şweýsariýada geçirilen bäsleşikde erkekleriň arasynda russiýaly Aleksander Bolşunow ýeňiji boldy. Ol 2-nji tapgyrdan soň ...

  14.01.2021
 • Ronaldo taryhyň iň köp gol geçiren futbolçysy

 • Italiýanyň çempionaty «Serie A»-da 17-nji tapgyryň jemleýji duşuşygynda «Ýuwentus» öz meýdançasynda «Sassuolony» 3–1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. «Ýuwentusa» ýeňiş getiren gollary Danilo (51), Remzi (82) hem-de Ronaldo (90+2 ...

  12.01.2021
 • Ýaş türgeniň üstünligi

 • Golaýda ýylyň ýeňil atletikaçylary baýraklarynyň ýeňijileri mälim edildi. Bütindünýä ýeňil atletika bileleşigi (WA) 2020-nji ýylyň erkek ýeňil atletikaçysy diýip şwesiýaly Armand Duplantisi saýlady. Zenanlaryň arasynda bolsa wenesuelaly Ýulimar Rohas bu ...

  12.01.2021
 • Ýaşlaryň arasynda amerikalylar çempion boldy

 • Hokkeý boýunça ýaşlaryň arasynda Kanadada geçirilen 45-nji dünýä çempionatynda ABŞ-nyň ýygyndysy ýeňiji boldy. Amerikaly hokkeýçiler finalda ýer eýeleri Kanadanyň ýaşlar ýygyndysy bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda amerikalylara ýeňiş getiren gollary ...

  09.01.2021
 • Stohuň 3-nji çempionlygy

 • Her ýylda Germaniýanyň Oberstdorf we Garmiş-Partenkirhen hem-de Awstriýanyň Insbruk bilen Bişofshofen şäherlerindäki lyža merkezlerinde geçirilýän «Four Hills» («Dört depe») ýaryşy tamamlandy. Tramplinden lyžaly bökmek bäsleşikleriniň nusgawy görnüşine öwrülen ýaryş şu ...

  09.01.2021
 • Son Hyn Min Aziýanyň iň gowy futbolçy bolmak ugrundaky ýaryşda Serdar Azmundan üstün çykdy

 • Fox Sports Asia teleýaýlymyndaky ses berlişik tamamlandy. Onuň dowamynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça Aziýanyň iň gowy futbolçysy kesgitlenildi diýip, soccernews.ru habar berýär.

  Bu abraýly ada eýýäm bassyr dördünji gezek ...

  07.01.2021
 • 43-nji Dakar Rallisine badalga berildi

 • 3-nji ýanwarda dünýäniň iň kynçylykly ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Dakar Rallisine badalga berildi. 43-nji gezek geçirilýän ýaryş yzly-yzyna 2-nji gezek Saud Arabystany döwletinde guralýar. 12 tapgyrdan ybarat bolan ýaryşa jemi 312 ...

  05.01.2021
 • 20 ýyldan soň öňki toparyna tälimçi bolup dolandy

 • Fransiýanyň PSŽ topary täze tälimçisini resmi ýagdaýda mälim etdi. Argentinaly meşhur hünärmen Maurisio Poçettino toparyň täze tälimçisi boldy. Bu barada ozal metbugatda dürli habarlar çykypdy. 48 ýaşly tälimçi parižliler bilen ...

  05.01.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  38
  39
  >