Sport
 • Timiň 1-nji, Osakanyň 2-nji çempionlygy

 • Möwsümiň 4-nji «Uly tuwulga» ýaryşy «Amerika açyk» tennis bäsleşigi tamamlandy. Nýu-Ýorkda geçirilen 140-njy «Amerika Açyk» tennis ýaryşynda erkekleriň arasynda awstriýaly Dominik Tim, zenanlardan ýaponiýaly Naomi Osaka ýeňiş gazandy.

  4 sagat ...

  17.09.2020
 • Ronaldonyň 100-nji we 101-nji gollary

 • Düýnki oýnalan UEFA Milletler Ligasynyň duşuşyklarynda Portugaliýanyň ýygyndysy myhmançylykda Şwesiýany 2-0 hasabynda ýeňdi. Kubogyň häzirki eýesine ýeňiş getiren gollaryň ikisini hem toparyň super ýyldyzy Kristiano Ronaldo derwezä girizdi. Ol 45 ...

  09.09.2020
 • Britaniýaly Fara 21 330 metr ylgap, sagatlaýyn ylgawda dünýä rekordyny täzeledi

 • Britaniýaly ýeňilatlet Fara Mo 21 330 metr ylgap, sagatlaýyn ylgawda dünýä rekordyny goýdy. Britaniýalynyň bu üstünligi Brýusselde Brilliant liganyň etabynda gazanandygyny Trend TASS-a salgylanyp habar berýär.

  Rekord öň efiopaly Haýle ...

  08.09.2020
 • Bütindünýä küşt olimpiadasy

 • Ýakynda Küşt olimpiadasynyň netijeleri jemlendi. Bu bäsleşikde Russiýanyň we Hindistanyň toparlary altyn medallara mynasyp boldular. Birinji final duşuşygy 3:3 hasabynda tamamlandy. Ikinji oýunda russiýaly türgenler 4,5:1,5 ...

  07.09.2020
 • Ilkinji ýeňşi

 • Moto GP boýunça möwsümiň 5-nji ýaryşy Awstriýa «Gran Prisinde» portugaliýaly Miguel Oliweira ýeňiji boldy. Awstriýanyň Spilberg şäherindäki «Red Bull» trassasynda geçirilen 28 aýlawlyk ýaryşyň 16-njy aýlawynda ispaniýaly Mawerik Winýalesiň heläkçilige ...

  04.09.2020
 • Rekorda 3 ýeňiş galdy

 • Formula 1 boýunça möwsümiň 7-nji bäsleşigi Belgiýada geçirildi. Ýurduň Spa şäherindäki  «Spa-Frankorçamps» trassasynda geçirilen ýaryşda «Mercedes» toparynyň britan sürüjisi Lýuwis Hamilton ýeňiş gazandy. Ilkinji hatardan başlan Hamilton 44 aýlaw 1 ...

  03.09.2020
 • «Masters» ýaryşlarynyň ussady

 • ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilen «Masters» tennis ýaryşynda serbiýaly Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol kanadaly Miloş Raoniçi 2 sagat 2 minutlap dowam eden finalda 2:1 (1:6, 6:3, 6 ...

  03.09.2020
 • Ýaýlymda «sport metbugatda» gepleşigi

 • «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde taýýarlanylýan «Sport metbugatda» gepleşiginiň nobatdaky sany ýaýlyma goýberildi.

  Gepleşigiň täze sanyna ozalkylar bilen deňeşdireniňde täze sahypalar we bölümler goşulypdyr ...

  01.09.2020
 • Gurban Berdiýew 68 ýaşady

 • Türkmen futbolynyň ägirtlerinden, ussat tälimçi, dünýä belli futbol hünärmeni Gurban Berdiýew 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabatda dünýä inýär. Gurban Berdiýew 1971-1977-nji ýyllar aralygynda Aşgabadyň «Kolhozçy» toparynda çykyş edýär. Ýarymgoragçy bolup ...

  29.08.2020
 • «Barselona» tälimçisini çalyşdy

 • UEFA Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda «Bawariýadan» 8–2, taryhy hasap bilen utulan «Barselona» topary tälimçisi Kike Setieni wezipesinden boşatdy. Şu ýylyň 13-nji ýanwarynda Ernest Walwerdeniň ornuna tälimçilige bellenen Setien 25 oýunda ...

  26.08.2020
 • «Bawariýanyň» 6-njy çempionlygy

 • UEFA Çempionlar ligasynyň finalynda «Bawariýa» topary PSŽ-ni Kingsli Komanyň 59-njy minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 hasabynda ýeňip, 6-njy gezek çempionlyk gazandy. «Bawariýa» mundan ozal, 1974-nji, 1975-nji, 1976-njy, 2001-nji, 2013-nji ýyllarda-da ...

  24.08.2020
 • “Sewilýa” Ýewropa ligasynyň 6-njy gezek çempiony

 • UEFA Ýewropa ligasynyň kubogyna “Sewilýa” topary mynasyp boldy. Germaniýanyň Köln şäherindäki “RheinEnergie” stadionynda oýnalan finalda “Interi” 3-2 hasabynda ýeňen “Sewilýa” kubogy 6-njy gezek eýeläp öz rekordyny ösdürdi. Esasan hem 1-nji ...

  23.08.2020
 • Finalda PSŽ bilen «Bawariýa» duşuşar

 • UEFA Çempionlar ligasynda finalyň ady belli boldy. Geçirilen beýleki ýarym finaldan soň, garaşylýan topar finala çykmagy başardy. Ýagny «Bawariýa» topary Fransiýanyň «Lion» klubundan 3-0 üstün çykyp, 7 ýyldan soň finala ...

  21.08.2020
 • PSŽ Çempionlar ligasynda ilkinji gezek finalda çykyş eder

 • UEFA Çempionlar ligasynyň ilkinji finalçysy PSŽ boldy. Parižliler ýarym finalda ýylyň garaşylmadyk topary Leipsigi 3-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdiler. PSŽ toparyny finala çykaran gollary 13-nji minutda Markinios, 42-nji minutda Anhel ...

  19.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  33
  34
  >