Tehnologiýa
 • MSPV Panthera T6

 • Panthera T6 4x4 kysymly bronetransporter bolup, oňa 5 basgançakly mehaniki geçiriji birleşdirilendir, şeýle-de ol 4 litrlik V6 benzin hereketlendirijisi bilen (ýa-da 4,2 litrlik dizel hereketlendirijisi bilen) enjamlaşdyrylandyr. Onda 2 ...

  09.07.2020
 • «LG»-den üýtgeşik telefon

 • «LG» kompaniýasy ilkinji üýtgeşik smartfonyny öndürmäge taýýarlaýar. Ol «B Taslama» diýlip atlandyryldy we habar berlişi ýaly, kiçi göwrümli prototipiň önümçiligi eýýäm başlandy. Ilkinji tapgyrda 1000-den 2000-e çenli möçberde öndürmek meýilleşdirilýär ...

  06.07.2020
 • Traffic Stop Robot

 • Wekilleriň resminamalaryny barlamak üçin polisiýa işgärlerine awtoulagyndan çykmak we sürüjiniň ýanyna barmak hökmanydyr, munuň bolsa olar üçin howply bolmagy ahmal. Tehnologlar töwekgelçilikden gaçmak üçin, ýörite robot-kömekçi oýlap tapdylar. Bu tehnologiýanyň ...

  03.07.2020
 • Kitty Hawk Flyer

 • Köp adamlar islän wagtlary we islän ýerlerine guş ýaly uçmagy öwrenmegi arzuw edýärler. Oýlanyp tapylan «Kitty Hawk Flyer» innowasiýasy bu islegi hakykat ýüzünde amala aşyrar. Uly multikopteriň prototipi — on ...

  02.07.2020
 • Marsa dikuçar iberiler

 • ABŞ-nyň aerokosmos edarasy NASA Mars planetasynda dürli açyşlary etmäge kömek etjek kiçi göwrümli dikuçary taýýarlady. Kiçi göwrümli dron indiki aýyň 22-sine uçuryljak «Perseverance» atly 6 tigirli robot bilen bilelikde Gyzyl ...

  29.06.2020
 • Hornet inkas 4x4 BTR

 • Hornet 4x4 kysymly sowutlanan ulagy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän «Inkas Vehicles LLC» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanandyr. Ulag «Toyota Land Cruiser-79» şassisine esaslanýar. Inkas Hornet 4x4 ulagyň üçegine bir ...

  25.06.2020
 • Milli söwda nyşanly telewizorlar: innowasiýalar we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmegi

 • «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti Smart TV platformaly we IP-týunerli telewizorlary ýygnamaga hem-de olary synagdan geçirmäge girişdi. Alyjylara telewizoryň suwuk kristal ekranly we 4K Ultra HD görnüşli, diagonaly 32 hem 42 ...

  24.06.2020
 • Serbiýanyň täze M-20 MRAP 6x6 kysymly sowutly ulagy

 • M-20 MRAP ulagy Serbiýanyň 8 tonnalyk täze FAP 2228 LA (EURO 3) harby awtoulagynyň 6x6 kysymly şassisine esaslanýar, ol hem öz gezeginde, Mersedes-Benziň nusgasyna esaslanýar. M-20 sowutly ulagyň taslamasy «Zastawa ...

  23.06.2020
 • Mina goragly K-4386 Typhoon-VDV sowutlanan awtoulag

 • Russiýanyň Kamaz kompaniýasy we «Ýörite ulag serişdeleriniň zawody» açyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan K-4386 Typhoon-VDV sowutlanan ulagyň taslamasy işlenip düzüldi we taýýarlanyldy. Bu ulag 350 at güýjüne deň bolup, KAMAZ 610 ...

  20.06.2020
 • Planşet ýaly samokat

 • Ýaponiýanyň “Cocoa Motors” şereketiniň hünärmenleri “WalkCar” atly kiçijik samokaty işläp düzdi. Dört tigirçekli samokat ýeňil we berk materiallardan öndürilipdir. Agramy 2,9 kilograma barabar bolan enjamyň öňki tigirçekleri hereket etmäge ...

  18.06.2020
 • Al-Wahsh sowutly ulagy

 • Çehiýanyň TATRA 4×4 kysymly ýük awtoulag şassisine esaslanýan Al-Wahsh-yň sowutly ulagy iki adam üçin niýetlenen bolup, sekiz adama çenli daşamak mümkinçiligi bardyr. Ulagyň agramy, takmynan, 18 tonna barabardyr. Ulag 370 ...

  16.06.2020
 • Ýolagçy dronlary satuwa çykaryldy

 • Hytaýyň Guançžou şäherinde dünýäniň ilkinji ýolagçy gatnadyp bilýän dronlary satuwa çykaryldy. «Ehang» şereketi tarapyndan işlenip düzülen 16 perli ulagyň köpçülikleýin önümçiliginiň ýola goýlandygy mälim edildi. Uçmagy we gonmagy üçin ýörite ...

  13.06.2020
 • Griffin III

 • General Dynamics Land Systems (GDLS) kompaniýasy Griffin III kysymly gury ýer goşunlary üçin niýetlenen sowutlanan ulagy köpçülige hödürledi. Bu sowutlanan ulagyň umumy agramy 40 tonna barabar. «Griffin III» orbital ATK ...

  12.06.2020
 • Lynx KF41 kysymly sowutlanan ulagy

 • Germaniýanyň Rheinmetall kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan öndürilen Lynx KF41 kysymly sowutlanan ulagy gury ýer goşunlary üçin niýetlenendir. Bu sowutlanan ulagyň uzynlygy 7,7 metre, ini 3,6 metre we beýikligi 3 ...

  10.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  26
  27
  >